De werkwijze van Axel Grothausen interieurarchitect

Het in 1990 opgerichte bureau Axel Grothausen heeft drie interieurarchitecten, een technische CAD- en 3D tekenaar in dienst. Voorts maakt het bureau gebruik van specialistische medewerkers die naar gelang de aard, de inhoud en de omvang van een opdracht kunnen worden ingezet. Het interieur, als vorm van communicatie tussen ruimte en mens, stellen wij samen met de opdrachtgever vast, hierin staat de identiteit van de opdrachtgever te allen tijde centraal. De ontwerpen van Axel Grothausen zijn warm, tijdloos en dus duurzaam en de materiaalkeuze is hierop afgestemd. Het interieur zal zelfs bij intensief gebruik niet snel aan veroudering en slijtage onderhevig zijn en behoudt ook dan zijn klasse.
Bij onze interieurontwerpen gaan wij uit van de bestaande architectuur en de wettelijk geldende normen (Arbo – wetgeving en brandveiligheid).
Kernbegrippen voor onze aanpak zijn flexibiliteit, gebruikersgemak, exclusieve uitstraling; samengevat in eigentijds design.

Vlekkenplan ontwerp

Wij starten met een vlekkenplan waarin de wensen van de opdrachtgever vertaald worden naar de belangrijkste elementen zoals doelstelling, materiaalkeuze, budget en planning.

Schetsontwerp

Na de presentatie van het vlekkenplan ontwerp wordt bepaald welke onderdelen verder uitgewerkt worden en indien nodig maken wij aangepaste plattegronden. Tevens worden er concretere voorstellen gedaan wat betreft kleur- en materiaalgebruik. Met betrekking tot het budget worden de voorlopige begrotingen getoetst aan de indicaties van de mogelijke leveranciers. Het verlichtingsplan wordt voorgelegd zodat, indien nodig, de technische installaties kunnen worden aangepast.

De bestaande, met de hand getekende schetsontwerpen, kunnen digitaal –CAD- worden uitgewerkt.

Definitief ontwerp

Na de presentatie van het schets ontwerp bepalen wij, samen met de opdrachtgever, de inhoud van het definitief ontwerp. Dit wordt gerealiseerd door het maken van werk- en detailtekeningen en een uitgebreide materiaal – en kleurenstaal. Met betrekking tot het budget vragen wij de leveranciers een om sluitende en bindende offerte (inkoop), zodat er binnen het budget een financieel haalbaar plan wordt gemaakt.

Realisatie

Voordat er wordt overgegaan tot de realisatie, wordt er samen met een bouwmanagement bureau een bouwteam samengesteld met de opdrachtgever. Dit team bestaat o.a. uit een projectleider, ontwerper, leveranciers en installateurs E+W.
Belangrijk in deze fase is ook dat het budget wordt bijgehouden met meer-/minderwerk en overzichten. Kwaliteitscontroles worden uitgevoerd bij de verschillende toeleveringsbedrijven.