• 14 juli 2018

20 juni 2013 samen met mijn vader Maurice M. Grothausen BNA BNI gestart met plannen maken renovatie The Society Shop in opdracht van Fam. Elburg
Van Baerlestraat 20 hoek PC Hooftstraat 135/ 139 te Amsterdam.

Het betreft hier een funderingsherstel in de kelderconstructie waarbij er een combinatie is gemaakt voor de constructie werkzaamheden om de kelderconstructie deels uit te diepen en te vergroten en van de mogelijkheid gebruik te maken om de draagstructuur van de winkel en de kelderconstructie naar de wensen van de huurder aan te passen zodat er een goede indeelbare winkel ruimte over blijft voor zowel de begane grondvloer als de kelderruimte.

Tijdens de uitvoering blijkt dat de oorspronkelijke fundering zich in een nog slechtere staat verkeerde waardoor de werkwijze van de uitvoering van de fundering diende te worden geoptimaliseerd. De stalen tafelconstructie (noodframe) is hiermee boven de bestaande begane grondvloer aangebracht.
Zo moest dus eerst de gehele kelderconstructie worden gerealiseerd, voordat men met de draagstructuur van de bouwmuren in de kelderruimte kon starten.

Duyts Bouwconstructies is onze adviseur.
Na de realisatie van de kelderruimte kon men deels de stalen tafelconstructie demonteren en de nieuwe vloer en portaalconstructie van de begane grondvloer realiseren.
Na het volledig realiseren van de doorbraken van de begane grondvloer in combinatie met de geheel nieuwe vloerconstructie is het pas mogelijk geweest de gevelconstructie uit te voeren.
De complexiteit in relatie met de bovengenoemde werkzaamheden in een bewoongebouw heeft er voor gezorgd dat de uitvoering van de werkzaamheden veel langer heeft geduurd dan men op voorhand heeft kunnen inschatten.

Tijdens de sloop werkzaamheden kwamen achter 2 voorzetwanden originele oude
ramen aan de steegzijde tevoorschijn, die waren weg getimmerd met houten beplating.
uiteraard in zeer slechte verrotte staat. The Society Shop was enthousiast en daarom hebben ze ons
gevraagd om deze ramen en oude muur te handhaven en op te knappen en aan
te passen naar eisen van deze tijd qua veiligheid etc.